Hårmineralanalyse

Hva er hårmineralanalyse?

Hårmineralanalyse er en målemetode som måler mengden mineraler i håret. Denne analysen blir som et speilbilde av cellene i kroppen. Dog med visse begrensninger som det blir tatt hensyn til i analysen. Hårprøven sendes til TRACE ELEMENTS, inc., DALLAS, TEXAS som er et internasjonalt autorisert laboratorium.

De er i dag verdens ledende på dette området, og deres pålitelige hårmineralanalyser anses å være i særklasse. Der prepareres håret, for så å gå gjennom en mengde ulike kjemiske og høytempererte prosesser, som gir en avansert analysemetode av mineralinnholdet i kroppen.

Grunnleggeren av TRACE ELEMENTS, INC., Dr. David L. Watts er internasjonalt et meget aktet navn innen ernæringsforskningen, og benyttes som foredragsholder over hele verden. Dr. Watts internasjonale anerkjennelse gir ytterligere garanti for høyt stilte kvalitetskrav.

Ved første konsultasjon får du en veiledning om hårmineralanalyser. Du intervjues om din sykdomshistorie, og det klippes ca 150 mg hår av de innerste 2-3 cm nakkehår.

NB! Permanent / bleket hår kan ikke benyttes. Det tar 3-4 uker før analysen kommer tilbake fra Trace Elements, inc Dallas, Texas. Du får da innkalling til en ny konsultasjon for å få personlig veiledning ut fra hårmineralanalysen.
Dersom lang reise eller sykdom hindrer deg i å kommetil time, kan hårprøve og opplysninger om sykdomssymptomer sendes til oss i brev. Når du etter ca 4 uker har mottatt ditt eksemplar av hårmineralanalysen, kan du ringe å få veiledning pr. telefon.

Hår er et utmerket vev å bruke for måling av kroppens mineralstatus. Det er både letthandterlig og pålitelig. Kliniske undersøkelser har vist at en riktig innsamlet hårprøve avslører kroppens nivåer av både livsviktige mineraler og farlige toksiske metaller.
En hårmineralanalyse avslører på en unik måte det indre miljø i kroppens celler over en lengre tidsperiode, noe andre analysemetoder har problemer med å vise.
Hårmineralanalyse er en målemetode som måler mengden mineraler i håret. Denne analysen blir som et speilbilde av cellene i kroppen. Dog med visse begrensninger som det blir tatt hensyn til i analysen.
De er i dag verdens ledende på dette området, og deres pålitelige hårmineralanalyser anses å være i særklasse. Der prepareres håret, for så å gå gjennom en mengde ulike kjemiske og høytempererte prosesser, som gir en avansert analysemetode av mineralinnholdet i kroppen.

Grunnleggeren av TRACE ELEMENTS, INC., Dr. David L. Watts er internasjonalt et meget aktet navn innen ernæringsforskningen, og benyttes som foredragsholder over hele verden. Dr. Watts internasjonale anerkjennelse gir ytterligere garanti for høyt stilte kvalitetskrav.